Η αθλήτρια του ΕΟΣ Νάουσας Μαρία Ντάνου στην Επιτροπή Αθλητών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Πρόσφατα η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ε.Ο.Ε. όρισε τα μέλη της Επιτροπής Αθλητών για το διάστημα 2017-2020. Ένα από τα 8 μέλη της Επιτροπής ορίστηκε και η Ναουσαία σκιερ Μαρία Ντάνου. 

Ο Ρόλος της Επιτροπής είναι η εκπροσώπηση των Ελλήνων Αθλητών, η επικοινωνία και υποστήριξή τους, ώστε να παραμένουν στο επίκεντρο των αποφάσεων που επηρεάζουν τον αθλητισμό.

H Επιτροπή Αθλητών αποτελείται από τους: 

Πρόεδρος: Βασιλική Μιλλούση Μέλη: Λευτέρης Πετρούνιας, Βιργινία Κραβαριώτη, Χριστίνα Νικολοπούλου, Μαρία Ντάνου, Περικλής Ιακωβάκης, Πολυξένη Αργειτάκη, Παύλος Καγιαλής, Θανάσης Βασιλειάδης.