Σύσταση Διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΣ Νάουσας

Πρόεδρος Νικόλαος Βελής
Αντιπρόεδρος Στέργιος Τούφας
Γενικός Γραμματέας Αναστασίου Αικατερίνη
Ταμίας Παπαδόπουλος Σταύρος
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Μούλιας Θωμάς
Έφορος Φυτωρίων Γρηγόριος Τρούπκος
Έφορος Οχημάτων Χατζηφωτιάδης Αθανάσιος
Έφορος Οικημάτων και χιονοδρομικών υλικών Γεώργιος Χατζηφωτιάδης
Έφορος Καταβάσεων & Χιονοσανίδας Καρυδάς Πέτρος
Έφορος Δρόμων Αντοχής και Διάθλου Δημήτριος Βάϊκος
Έφορος Ορειβασίας & Αναρρίχησης Γεώργιος Φραγκοτσινός