2ο Κύπελο Ελλάδος Αλπικών Αγωνισμάτων Π1-Κ1 και Π2-Κ2- ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 7-8.2.2015